Wydawca treści Wydawca treści

Zakazy wstępu do lasu

Wstęp do lasów w Polsce jest wolny. Gospodarzami lasu są leśnicy, istnieje także specjalna wydzielona służba –Straż Leśna, której celem jest ochrona lasu przed zniszczeniem. W lesie tak jak w każdym innym miejscu należy pamiętać o właściwym zachowaniu. Sprawdź co ci wolno a czego nie wolno robić w lesie.

Gdy dojdziesz do lasu lub dojedziesz na leśny parking wyruszasz by poznać las i jego tajemnice:
Pamiętaj:

    * W lesie nie używaj ognia.
    * Ogniska wolno palić w miejscach wyznaczonych, a jeśli takiego miejsca nie ma to zachowaj odległość 100 m od granicy lasu.
    * Jeżeli widzisz pożar alarmuj tel: 112 lub 998.
    * Autem nie wjeżdżaj do lasu.
    * Biwakuj tylko w miejscach do tego przeznaczonych; jeżeli nie wiesz gdzie zapytaj leśniczego lub zajrzyj na portal www.czaswlas.pl
    * Czytaj leśne tablice - informują o zagrożeniach, czasem pokazują, że ten fragment lasu jest niedostępny.
          o Stałym zakazem wstępu do lasu objęte są:
                + uprawy leśne do 4 m wysokości;
                + powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
                + ostoje zwierząt;
                + źródliska rzek i potoków;
                + obszary zagrożone erozją.
    * Śmieci zabierz ze sobą – ślady ludzkiej obecności szpecą las, przeszkadzają zwierzętom.
    * Obserwuj las zachowując ostrożność. Zwierzęta , które w nim mieszkają są dzikie. Będąc w lesie nie hałasujemy, nie dotykamy zwierząt, nie łapiemy ich, pozostawmy nienaruszone ich domy: mrowiska, gniazda, nory.
    * Pies w lesie powinien być prowadzony na smyczy.
    * Drzewa , rośliny i grzyby to także organizmy żywe – pozostaw nienaruszone, nie kop ich i nie zrywaj.
    * Aby lepiej chronić rośliny i zwierzęta poznaj je!
    * Jeżeli według Twojej oceny istnieje niebezpieczeństwo dla lasu informuj służbę leśną lub policję.

Zasady zachowania się w lesie ściśle reguluje Ustawa o lasach Rozdział 5 - Zasady udostępniania lasów. Więcej znajdziesz też na stronie PGL Lasy Państwowe