Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Zasobność drzewostanu jest to miąższość (objętość) wszystkich drzew żywych na danym obszarze (drzewostan, nadleśnictwo, leśnictwo) o pierśnicy (średnica na wys. 1,3m) powyżej 7 cm, mierzonej korze przypadająca na 1 ha tej powierzchni.

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe oraz borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 64 lata, a przeciętna zasobność przekracza 270 m sześc./ha.
Udział siedlisk leśnych
•    40 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
•    58 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
•    2 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny
Udział gatunków lasotwórczych
•    68,93 proc. – sosna, modrzew
•    1,65 proc. – świerk, jodła, daglezja
•    14 proc. – dąb
•    5,76 proc. – brzoza
•    4,61 proc. – buk, klon, jawor, lipa, jesion, grab
•    5,05 proc. – olsza i pozostałe


Udział drzewostanów w klasach wieku
Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).
•    10,88 proc. – I klasa
•    13,87 proc. – II klasa
•    25,56 proc. – III klasa
•    22,81 proc. – IV klasa
•    11,95 proc. – V klasa
•    9,33 proc. – VI klasa i starsze
Przeciętna zasobność drzewostanów
•    Dąb – 337 m sześc./ha
•    Sosna – 285 m sześc./ha
•    Modrzew – 338 m sześc./ha
•    Świerk – 248 m sześc./ha