Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Pożary to najpoważniejsze zagrożenie dla naszych lasów. Niesie za sobą ogromne straty ekologiczne, finansowe, a także zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie lasu jak również korzystających z niego podczas aktywnego wypoczynku. Co roku w Polsce lasy płoną tysiące razy. Sprawdź zagrożenie pożarowe w swojej okolicy.

  Pożary lasów nie powstają same z siebie. Bardzo rzadko ich przyczyna jest naturalna – np: wyładowania atmosferyczne. Od popularnego pioruna powstaje bowiem około 1% pożarów lasów. Niestety zdecydowana większość z nich jest wynikiem działalności człowieka. Szczególną grozą napawa fakt, że w bardzo wielu wypadkach jest to działalność celowa, bowiem podpalenia są przyczyną ponad 45% ogólnej liczby pożarów. Kolejną jakże ważną przyczyną pożarów jest nieostrożność dorosłych, której skutkiem jest powstanie około 20 - 25% pożarów w skali roku. Niestety w dalszym ciągu zdarzają się pożary będące wynikiem przerzutów ognia z niefrasobliwie wypalanych łąk, czy ściernisk. Kolejnymi przyczynami są awarie linii energetycznych, a także transport kolejowy i drogowy.
   Im szybciej uda się dostrzec pożar lasu i zaalarmować służby ratownicze tym jest większa szansa na ugaszenie go w zarodku, na niedopuszczenie do zniszczenia przez ogień dużych połaci lasu.
   Im szybciej uda się dostrzec pożar lasu i zaalarmować służby ratownicze tym jest większa szansa na ugaszenie go w zarodku, na niedopuszczenie do zniszczenia przez ogień dużych połaci lasu.

Przeczytaj więcej o pożarach w lasach.

SPRAWDŹ ZAGROŻENIE POŻAROWE DLA SWOJEGO REGIONU


PAMIĘTAJ – WIDZISZ OGIEŃ – ALARMUJ!