Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Pominiki przyrody mają duże znaczenie dla nauki, oprócz tego podnoszą ocenę walorów krajobrazu szczególnie z punktu widzenia turytyki i rekreacji. Pełnią rolę kulturotwórczą, będąc związane często z wydarzeniami historycznymi, legendami, wybitnymi postaciami kultury narodowej. Stanowią często unikalne biocenozy dla życia innych organizmów.
Na terenie naszego nadleśnictwa występują 44 pomniki przyrody, tym:
•    pojedyncze drzewa –40szt.,
•    grupy drzew – 4 szt.,