Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:


•    doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
•    udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
•    wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
•    organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
•    sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Administratorem danych osobowych właścicieli lasów niepaństwowych przetwarzanych w ramach nadzoru nad gospodarką leśną jest odpowiednio w zależności od położenia lasu Starosta Szamotulski oraz Starosta Nowotomyski. Informacja w zakresie przetwarzania danych przez poszczególnych administratorów jest dostępna na stronach internetowych: Starostwa w Szamotułach https://bip.powiat-szamotuly.pl/artykul/ogolna-klauzula-informacyjna-1
oraz Starostwa w Nowym Tomyślu https://powiatnowotomyski.pl/PL/952/RODO/


W każdą środę w godz. 7.00-15.00 specjalista ds. lasów niepaństwowych udziela informacji bezpośrednio w siedzibie nadleśnictwa. Możliwy jest również kontakt telefoniczny:


Michał Idczak
tel.: 0-61 29 36 427
tel. kom. 697 891 606
michal.idczak@poznan.lasy.gov.pl