Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa Pniewy.

Na historię Nadleśnictwa Pniewy składa się historia trzech byłych nadleśnictw: Pniewy, Niemierzewo i Sieraków. Z połączenia ich części powstało dzisiejsze Nadleśnictwo Pniewy, które w obecnych granicach funkcjonuje od 1 stycznia 1993r.

   Od  1945 r. istniało pod nazwą Nadleśnictwo Lipnica. W jego granicach znalazła się część lasów państwowych przedwojennych Nadleśnictw Bolewice (kompleks leśny przy Dusznikach) i Wronki (kompleksy leśne przy Kaźmierzu i Otorowie) oraz lasy upaństwowione dekretem P.K.W.N z dnia 6.IX.1944 r. i z dnia 12.XII.1944 r różnych własności.

   Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Pniewy był zbliżony do zasięgu dzisiejszego obrębu Pniewy. W roku 1945 powstało również Nadleśnictwo Kwilcz z siedziba w Rozbitku, które w roku 1950 przeniesiono do Niemierzewa i zmieniono nazwę na „Nadleśnictwo Niemierzewo". Różniło się ono zasadniczo od obecnego obrębu Niemierzewo. W jego zasięgu były części terenów obecnego Nadleśnictwa Sieraków Obrębu Sieraków. Cześć południowa obecnego obrębu Niemierzewo należała do innych nadleśnictw: Bolewice, Porażyn, Lewice. Pierwsze urządzenie N-twa Niemierzewo wykonała Sekcja Urządzania Lasu Poznańskiego Okręgu L.P. na okres 1.01.1951 r. – 31.XII. 1960 r. Podkład geodezyjny Sporządziła Sekcja Regulacji i Pomiarów Poznańskiego Okręgu L.P. na podstawie pomiaru ciągami busolowymi w oparciu o mapy katastralne. Według danych z prowizorycznego operatu powierzchniowego Nadleśnictwa Niemierzewo wg stanu na 1.01.1951 R. wynosiła 4994,79 ha.

    W roku 1948 sporządzono dla Nadleśnictwa Pniewy prowizoryczny Plan Urządzania lasu na lata 1948/49 – 1957/58. Pod obecna nazwa Nadleśnictwo powstało w 1948 r. z siedziba w Pniewach. Powierzchnia Nadleśnictwa wg stanu na 1.01.1948 r. wynosiła 8310,09 ha. Z tej powierzchni na dawne lasy państwowe przypadało 1643,89, reszta to lasy prywatne (32 majątki) i niewielkie własności poniemieckie. Każde z tych własności posiadało odrębny podział powierzchniowy i numeracje oddziałów.

   W okresie od 1.X.1948 r. do 1.X.1963 r. przyjęto z Państwowego Fundusz Ziemi 497,85ha. Natomiast przekazano do Nadleśnictwa Niemierzewo 171,10 ha i Nadleśnictwa Porażyn 96,80 ha. Według operatu definitywnego urządzania lasu wg. stanu na 1.X.1963 r. powierzchnia Nadleśnictwa Pniewy wynosiła 8539,84 ha. Według stanu na 1.01.1967r. powierzchnia Nadleśnictwa Niemierzewo wynosiła 5351,40 ha.

   Nadleśnictwo Pniewy od 1.01.1979 r. składało się z czterech obrębów: Bucharzewo, Niemierzewo, Pniewy i Sieraków. Powołano je na podstawie Zarządzenia Nr 44 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 7.11.1977 r. Ze względu na duże zmiany granic obrębów wprowadzono nowa numeracje oddziałów dla obrębów: Niemierzewo i Sieraków. Obręby Sieraków i Bucharzewo przeszły z Nadleśnictwa Międzychód. Równocześnie do obrębu Niemierzewo przekazano z Nadleśnictwa Bolewice 2710 ha, w tym z obrębu Bolewice 664 ha i obrębu Lewice 2046 ha, z Nadleśnictwa Grodzisk obręb Porażyn włączono 515 ha, a z Nadleśnictwa Wronki 42 ha. Do obrębu Pniewy przyjęto 170 ha powierzchni leśnej z Nadleśnictwa Grodzisk obrębu Porażyn. Z obrębu Niemierzewo przekazano 223 ha do obrębu Sieraków. W czasie trwania drugiej rewizji urządzania lasu w roku 1993 nastąpił kolejny podział Nadleśnictwa Pniewy. Z podziału dawnego czterobrębowego nadleśnictwa powstały dwa mniejsze dwuobrębowe: Pniewy i Sieraków.


Poznaj historię Lasów Państwowych – pobierz książkę „Znaki czasu. Wczoraj i dziś Lasów Państwowych"