Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

W Nadleśnictwie Pniewy gospodarka leśna prowadzona jest zgodnie z międzynarodowym standardem certyfikacji PEFC. Oznacza to, że surowiec pochodzący z naszych lasów jest dobrej jakości, a jego hodowla i użytkowanie prowadzone są z zachowaniem zasady trwałości ekosystemów leśnych.

 

 

PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) -

Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku. Głównym celem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej przez certyfikację wykonywana przez jednostki niezależne.  PEFC jest ogólnoświatową organizacją powołaną dla oceny i wzajemnego uznawania krajowych systemów certyfikacji, opracowanych przez wiele zainteresowanych stron.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dok. Nr 4 Rady PEFC Polska – „Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów". Posiada certyfikat ważny od 13 lipca 2015 roku do 12 lipca 2018 roku.
Aktualne dane dotyczące PEFC, dostępne sa na stronie www.pefc-polska.pl.