Lista aktualności Lista aktualności

Leśny kącik czytelniczy już otwarty

W ramach projektu „Książki są z lasu” w Bibliotece Publicznej w Pniewach odsłonięty został drewniany regał wypełniony książkami o tematyce przyrodniczo- leśnej. Spotkanie inauguracyjne odbyło się pod hasłem „Lasy otwarte dla ludzi”, którego celem było promowanie dostępności lasów dla społeczeństwa oraz płynących z tego korzyści.

Wydarzenie otwarte zaplanowane zostało na wtorkowe popołudnie, 21. czerwca 2022 roku         w nowym budynku Biblioteki Publicznej w Pniewach, w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Nadleśnictwa Pniewy. Wziąć mógł w nim udział każdy chętny.

Na zajęciu część uczestników spotkania

 

Oficjalne rozpoczęcie projektu nastąpiło o godzinie 17., kiedy Nadleśniczy Nadleśnictwa Pniewy dr inż. Kwiryn Naparty, przywitał zgromadzonych gości i podkreślił istotę zrównoważonej gospodarki leśnej oraz na przykładzie książek i drewnianego regału, zbudowanego w pobliskiej stolarni, obrazowo zaprezentował wykorzystanie dóbr płynących       z lasu w życiu codziennym. Nadleśniczy nawiązał także do działalności edukacyjnej Lasów Państwowych ważnej na etapie kształtowania prośrodowiskowych postaw wśród dzieci                 i młodzieży.

 

Na fotografii dyrektor RDLP w Poznaniu dr inż Andrzej Konieczny oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Pniewy dr inż Kwiryn Naparty

Symbolicznego przecięcia biało- zielonej wstęgi dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Pniewy Jarosław Przewoźny oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu dr inż. Andrzej Konieczny. Słowa Dyrektora RDLP w Poznaniu potwierdziły niezawodność          i ponadczasowość książki jako nośnika wiedzy: „To co jest ważne, to właśnie książka. Nie ma dyskietki, która pomieściłaby taką wiedzę. Książki są źródłem pokrzepienia dla nas, ludzi.”.            Z wykorzystaniem wybranej książki z leśnego kącika czytelniczego- reprintu dzieła profesora Jana B. Sokołowskego „Ptaki ziem polskich” Dyrektor dr inż. Andrzej Konieczny zachęcał uczestników spotkania do pogłębiania wiedzy na temat rodzimej przyrody.  Burmistrz MiG Pniewy również odniósł się do edukacji przyrodniczo- leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe na przykładzie współpracy o charakterze lokalnym. Nawiązał do obserwowanego coraz częściej wychodzenia mieszkańców miasta do lasu, dziękując jednocześnie pniewskim leśnikom za przypominanie zasad dobrego zachowania się oraz bezpiecznego pobytu w lesie. Podziękował także za dobre sąsiedztwo z Nadleśnictwem Pniewy.

 

Zdjęcie przedstawia rozpoczęcie drugiej części spotkania

 

Do drugiej części spotkania uczestników wprowadziła Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Pniewy Monika Kubiak. Przedstawiła historię gości: Karoliny i Aleksandra Klaja zaproszonych na wygłoszenie prelekcji edukacyjnej i spotkania autorskiego „Tandemem do Singapuru. Dziennik z podróży.”. O całym projekcie „Książki są z lasu” uczestnicy mogli usłyszeć od Zastępcy Nadleśniczego: „Pomysł kiełkował z murami budynku, dosłownie z obserwacji bezpośrednich przez okno Nadleśnictwa Pniewy. Są nadleśnictwa, które postawiły już swój regał w bibliotekach, jednak nasz projekt łączy szczególna więź. Zawód leśnika, miłość do książek         i radość z podróżowania”. Ogromne podziękowania zostały przekazane także Dyrektor Biblioteki Joannie Superczyńskiej za bliską i owocną współpracę. Kiedy mikrofon przeszedł          w ręce prelegentów uczestnicy wydarzenia mogli przenieść się w podróż rowerem do dalekiej Azji. Z Wielkopolski w kierunku Wschodu przez 16 krajów. Podróż która trwała: 1 rok, 2 miesiące i 11 dni oraz wyniosła łącznie 22 tysiące kilometrów…

 

Zdjęcie uczestników wydarzenia na sali

 

Kolejne spotkanie pod nazwą: „Krzewimy krzewy razem z wiedzą i kulturą” w ramach projektu „Książki są z lasu” zaplanowane jest na październik 2022 roku, również w Bibliotece Publicznej w Pniewach. Celem spotkania będzie promocja rodzimych gatunków drzew                   i krzewów oraz podkreślenie roli biocenotycznych gatunków drzew w lasach. Realizacja projektu „Książki są z lasu” dofinansowana została przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

 

Zdjęcie przedstawia autorów prelekcji z czytelnikami

 

Zachęcamy do śledzenia informacji o projekcie i już dzisiaj zapraszamy na październikowe spotkanie.