Lista aktualności Lista aktualności

Lasy o szczególnej wartości przyrodniczej i ekosystemy reprezentatywne

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych i ekosystemy reprezentatywne to powierzchnie identyfikowane na potrzeby certyfikacji odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC. W artykule tym znajdziecie Państwo podstawowe informacje na ich temat oraz mapki z zasięgami tych powierzchni.

FSC – Forest Stewardship Council to międzynarodowa organizacja pozarządowa, promująca odpowiedzialną gospodarkę leśną poprzez system certyfikacji. Jednostki objęte certyfikatem dążą do odpowiedzialnego gospodarowania zasobami leśnymi przy zachowaniu najwyższych standardów przyrodniczych i społecznych oraz przy jednoczesnym zachowaniu opłacalności prowadzonej gospodarki leśnej. Standard FSC zawiera zasady, kryteria i wskaźniki, według których akredytowane jednostki powinny prowadzić gospodarkę leśną. Jednym z wymogów dotyczących ochrony przyrody jest identyfikowanie lasów o szczególnej wartości ochronnej, poprzedzane analizą ich biologicznej wartości i walorów społeczno-kulturowych. Gospodarka leśna prowadzona na tych obszarach ma służyć zachowaniu i wzmacnianiu cech charakterystycznych dla tych lasów. Zasada zapobiegania jest wiodącą w procesie podejmowania decyzji dotyczących lasów o szczególnej wartości. Kolejnym ważnym aspektem jest wyznaczenie lasów reprezentujących istniejące ekosystemy zachowanych w stanie naturalnym. Gospodarka leśna na tych obszarach nie jest prowadzona bądź ograniczona tylko do działań koniecznych, poprawiających stan siedliska. Zgodnie z wytycznymi przeprowadzono weryfikację lasów o szczególnych walorach przyrodniczych oraz ekosystemów reprezentatywnych i umieszczono je na mapach Nadleśnictwa, dostępnych w załączniku.